Polityka prywatności

Zachowanie poufności państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Wszystkie dane przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Niniejszy dokument informuje o zakresie, sposobie i zasadach według których Państwa dane osobowe są pobierane, opracowywane, wykorzystywane i chronione.

1 – Definicje

Administratorem serwisu jest 2loud
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://2loud.pl/
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, odwiedzająca Serwis

2 – Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu:
– świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie
– w celach analitycznych i statystycznych aby móc usprawniać funkcjonalność Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
– obsługi zapytania skierowanego poprzez formularz kontaktowy. W celu złożenia zapytania, za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik podaje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3 – Udostępnianie danych osobowych
a) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji umówionego świadczenia. Dotyczy to w szczególności firm obsługujących realizacje płatności, firm kurierskich, agencji komunikacji wysyłających wiadomości o zamówieniu.
b) Kierując się przepisami obowiązującego prawa, możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w celu organizacji wysyłki newslettera lub ofert handlowych.
c) Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.
d) Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

e) Zgoda na stosowanie Google AdSense

Wyrażasz zgodę na korzystanie przez Studio Magazyn z Google AdSense. AdSense jest usługą służącą do zamieszczania ogłoszeń reklamowych Google. Google AdSense stosuje cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense stosuje także tzw. Web Beacons (niewidoczne grafiki). Umożliwiają one ocenę i podsumowanie informacji takich jak ruch odwiedzających na danej stronie.
Uzyskane na skutek stosowania cookies i Web Beacons informacje dotyczące użytkowania tej strony (łącznie z adresem IP użytkownika) jak też przekazanie formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby.
Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec instalacji cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna.
Wprowadzenie indywidualnych ustawień oraz dezaktywację reklam Google można ponadto przeprowadzić na stronie: www.google.com/settings/ads. Stosowanie cookies przez innych dostawców można również powstrzymać poprzez wywołanie strony dezaktywującej inicjatywę reklamy sieciowej: (www.networkadvertising/org/managing/opt_out.asp).

f) Więcej informacji na temat zasad dotyczących ochrony danych przez Google znajdziesz tutaj: https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads
https://support.google.com/ads/#topic=2971788; https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003; https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

g) Zgoda na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i stosowanie Tracking Cookies do celów reklamowych. W ramach korzystania za stron Studio Magazyn ma miejsce stosowanie cookies lub fragmentów kodu dotyczących reklamy online (więcej informacji o cookies w punkcie 4). Studio Magazyn gromadzi dane dotyczące Twojej działalności na stronach witryny (np. sposób przeglądania stron internetowych, oglądane bądź zapisane artykuły, kliknięte łącza). Informacje te chcielibyśmy wykorzystywać w celu lepszego dostosowania sklepu do potrzeb klientów lub w celu wyświetlania lub poinformowania Cię o artykułach i ofertach, które mogą Cię interesować.

h) Studio Magazyn zamieszcza reklamę samodzielnie lub współpracuje z zewnętrznymi partnerami w celu zamieszczania i optymalizacji reklam zarówno własnych jak obcych. Podczas odwiedzania przez Ciebie stron internetowych Studio Magazyn, zewnętrzni partnerzy mogą stosować cookies. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP.

4 – Polityka COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie ze stron dostępnych w ramach Serwisu ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5 – Prawa osób których dane są przetwarzane

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W każdej chwili masz prawo zażądać bezpłatnej informacji o tym czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy jednak poprosić o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek.
W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
W celu otrzymania informacji, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych czy też w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na skrzynkę: biuro@2loud.pl lub w inny dostępny i dogodny dla Ciebie sposób.

6 – Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

7 – Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@2loud.pl

8 – Zmiana polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Scroll to Top